Tietoja Viipuri-keskuksesta

Etusivu
Tarkoitus & toiminta
Tapahtumakalenteri
Tiedot tapahtumista
Hankkeet
Materiaalit
Yhteystiedot

Tietoja Viipurista

Kulttuuri
Tietoja matkailijalle
Uutta Viipurista
Yhteystietoja
Linkit
Viipurin kartta

  

TARKOITUS JA TOIMINTA

Viipuri-keskus


Viipuri-keskuksen tarkoitus

Viipuri-keskus tiedotus-, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan keskus - pyrkii edistämään suomalaisten ja nykyviipurilaisten keskinäistä kanssakäymistä sekä syventämään Viipurin ja Karjalan kannaksen historian, kulttuurin ja nykypäivän tuntemusta rajan molemmin puolin. Keskuksen järjestämät tapaamiset ja asiantuntijaluennot tähtäävät tiedon ja kokemusten vaihdon vilkastumiseen suomalaisten ja paikallisten asukkaiden välillä.

Tietoja Viipurin seudun historiasta ja nykyelämästä

Viipuri-keskuksen järjestämissä tilaisuuksissa asiantuntijat kertovat seudusta ja sen nykyisestä kehityksestä. Viipurin nykyasukkaat saavat vuorostaan keskuksen kautta syventäviä tietoja alueen historiasta ja Karjalan kulttuurista. Useammalla kielellä järjestettävien tapahtumien aikana seudun historian asiantuntijat esittelevät alueen kiinnostavimpien kohteiden taustoja, Viipurin ja sen ympäristön historiallisia vaiheita sekä alueeseen liittyvää tutkimustoimintaa Suomessa ja Venäjällä.

Kulttuurivaihto

Keskus edistää Viipurin ja Suomen taiteilijoiden näyttelyvaihtoa sekä järjestää näyttelyitä, joissa on esillä mm. entisten ja nykyisten viipurilaisten töitä. Sekä Suomessa että Viipurissa pidetään vanhasta Viipurista kertovia taide- ja valokuvanäyttelyitä. Viipurissa vierailevien suomalaisten ja paikallisen väestön välistä kulttuurivaihtoa vilkastuttavat yhteiset mm. perinneruokiin, sukututkimukseen ja seuratoimintaan perehdyttävät kurssit sekä taiteilijavierailut rajan molemmin puolin.

Yritysmaailman kontaktit

Viipurissa ja Suomessa järjestetään seminaareja, joissa suomalaiset asiantuntijat sekä paikallisten viranomaisten ja liike-elämän edustajat kertovat suomalaisille Viipurin ja sen ympäristön talouselämästä, lainsäädännöstä ja hallinnosta. Alueella yrittämisestä kiinnostuneille annetaan tietoja yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen Venäjällä liittyvistä asioista. Keskus tarjoaa myös apua yhteistyökumppaneiden löytämisessä rajan molemmin puolin.

Järjestötoiminnan kehittäminen

Viipuri-keskus pyrkii perehdyttämään Suomen lähialueiden asukkaita länsimaisen demokratian kehittämiseen esittelemällä kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä länsimaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaperiaatteita ja -malleja paikallisille järjestöille. Keskus auttaa suomalaisia kansalaisjärjestöjä solmimaan yhteyksiä Viipurin alueen järjestöihin sekä käynnistämään kansainvälisiä yhteistyöprojekteja eri aloilla.

Kielikurssit ja Suomi-klubi

Keskus järjestää suomalaisten ja viipurilaisten kanssakäymisen edistämiseksi kielikursseja, mm. venäjän kielen intensiivikursseja suomalaisille. Opetuksen lisäksi ohjelmiin sisältyy runsaasti kielenopiskelua tukevia tutustumiskäyntejä viipurilaiskohteisiin, kulttuuriohjelmaa ja retkiä lähiympäristöön. Kerran kuussa kokoontuva Suomi-klubi on suomalaisten ja Suomesta kiinnostuneiden viipurilaisten kohtaamispaikka, jossa pidetään luentoja suomen kielellä. Samalla suomea opiskeleville viipurilaisille tarjoutuu mahdollisuus käytännön kieliharjoitteluun.

Matkailun edistäminen

Keskus tiedottaa säännöllisesti Viipurissa ja sen lähialueilla liikkuville matkailijoille suunnatuista palveluista ja erilaisista kulttuuri- ym. tapahtumista. Suomalaisille matkailuyrityksille Viipuri-keskus tarjoaa mahdollisuuden markkinoida palvelujaan Viipurissa ja sen ympäristössä. Keskus tiedottaa paikallisille asukkaille Suomen matkailupalveluista ja välittää tietoja mahdollisista matkailualan yhteistyökumppaneista Suomessa.

Tiedotustoiminta

Viipuri-keskuksen toiminnan keskeisen osan muodostavat tiedotus- ja neuvontapalvelut. Keskus tiedottaa säännöllisesti internet-sivuillaan, ilmaisjakeluesitteissä ja sähköpostilistojen avulla Viipurin ja seudun kulttuuri-, ym. tapahtumista. Keskus kerää paikalliseen nykyelämään liittyviä tietoja ja valmistelee tietopaketteja mm. seuraavista aiheista:

  • Viipurin kaupungin ja Karjalan kannaksen matkailu- ja majoituspalvelut sekä matkanjärjestäjät
  • Viranomaisten ja hallintoelinten toiminta Viipurin alueella
  • Viipurissa ja Karjalan kannaksella toimivat kansalaisjärjestöt ja kansainvälinen yhteistyö
  • Viipurin ja Karjalan kannaksen elinkeinoelämä
  • Venäjän uudet säädökset ja niiden käytännön sovellutus

Muita palveluja

Viipuri-keskus tarjoaa internet- ym. tietoliikennepalveluja Viipuriin matkustavien suomalaisten käyttöön sekä järjestää tarvittaessa kokous-, seminaari-, ja näyttelytiloja. Keskus välittää myös tulkki-, opas-, konsultti- ja muita palveluja. Tarvittaessa keskuksen työntekijät järjestävät nopeasti apua vaikeuksiin joutuneille suomalaisille matkailijoille.

Viipuri-keskuksella on toimipisteet Viipurissa ja Helsingissä.

Viipuri-keskus ry:n perustajat:

Handelsgillet i Wiborg r.f.
Karjala Klubi ry
Karjalan Liitto ry
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Wiipuri-Yhdistys ry

Viipuri-keskus ry:n jäsenjärjestöt

Handelsgillet i Wiborg r.f.
Karjala Klubi ry
Karjalan Liitto ry
Viipuri-Liitto ry
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Viipurin Pitäjäseura ry
Wiipurin Arkistoyhdistys ry
Wiipuri-Yhdistys ry

»ylös