Tietoja Viipuri-keskuksesta

Etusivu
Tarkoitus & toiminta
Tapahtumakalenteri
Tiedot tapahtumista
Hankkeet
Materiaalit
Yhteystiedot

Tietoja Viipurista

Kulttuuri
Tietoja matkailijalle
Uutta Viipurista
Yhteystietoja
Linkit
Viipurin kartta

  

VIBORGS-CENTRET

suomi | på svenska | in english


Finländskt centrum för information, kultur och medborgarverksamhet i Viborg

Viborgs-centret rf har grundats av:

Handelsgillet i Wiborg r.f.
Karjala Klubi ry
Karjalan Liitto ry
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Wiipuri-Yhdistys ry


Syftemålet med Viborgs-centret

Viborgs-centret - ett centrum för information, kultur och medborgarverksamhet - vill främja kontakterna mellan finländare och dagens viborgare samt fördjupa kännedomen om Viborgs och Karelska näsets historia, kultur och nutid på bägge sidor om gränsen. Centret arrangerar möten och föreläsningar i syfte att åstadkomma ett livligt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan finländarna och ortsborna. Projektet har fått ekonomiskt stöd av EU:s Interreg III-program i Östfinland.


Information om Viborgstraktens historia och nutid

På Viborgs-centrets sammankomster berättar sakkunniga om trakten och dess utveckling i dag samt om kulturen i Karelen. Härvid presenteras Viborgs och dess närområdens historia och den forskning rörande denna trakt som idkas i Finland och Ryssland.


Kulturutbyte

Centret främjar utbyte av utställningar mellan konstnärer i Viborg och Finland samt arrangerar utställningar som bl.a. presenterar verk av tidigare och nulevande viborgare. Både i Finland och i Viborg arrangeras konst- och fotoutställningar som berättar om det gamla Viborg. Kulturutbytet aktiveras ytterligare av gemensamma kurser i bl.a. traditionella maträtter, släktforskning och föreningsverksamhet samt av konstnärsbesök på båda sidor om gränsen.


Kontakter i företagsvärlden

I Viborg och Finland anordnas seminarier, där finländska experter och representanter för ortens myndigheter och affärsliv berättar för finländarna om det ekonomiska livet, lagstiftningen och förvaltningen i Viborg med omnejd. De som är intresserade av företagsverksamhet inom Viborgs-området får information om hur man etablerar företag och startar affärsverksamhet i Ryssland. Centret hjälper också med att finna samarbetspartner på bägge sidor om gränsen.


Medborgarorganisationerna aktiveras

Viborg-centret vill stöda de finländska närområdenas invånare i utvecklingen av västerländsk demokrati genom att berätta om medborgarorganisationernas verksamhet och det västerländska medborgarsamhällets verksamhetsprinciper och -modeller. Centret hjälper de finländska medborgarorganisationerna att knyta förbindelser med organisationer i Viborg och dess omnejd och att starta internationella samarbetsprojekt inom olika branscher.


Språkkurser och Suomi-klubi

För att främja kontakterna mellan finländarna och viborgarna anordnar centret intensivkurser i ryska. Till stöd för språkstudierna arrangeras dessutom en rad besök i Viborg, kulturprogram och utfärder i trakten. Suomi-klubi, som samlas en gång i månaden, är en mötesplats för finländare och viborgare som är intresserade av Finland. Föreläsningarna hålls på finska. Viborgare som studerar finska får här en möjlighet att öva sig i praktiskt språkbruk. Motsvarande klubbverksamhet på svenska planeras.


Turismen främjas

Centret informerar regelbundet om service som riktas till turister i Viborg med omnejd samt om olika kultur- och andra evenemang. Finländska turistföretag kan marknadsföra sina tjänster i Viborg med omnejd via Viborgs-centret. Centret informerar ortsborna om den finländska turistservicen och förmedlar uppgifter om eventuella samarbetspartner i Finland.


Information

Information och rådgivning är centrala inslag i Viborgs-centrets serviceutbud. På sina internetsidor, i gratistidningar och med hjälp av e-postlistor informerar centret regelbundet om kulturella och andra evenemang i Viborg och dess omnejd.

Centret samlar in uppgifter om dagens liv på orten och sammanställer faktapaket bl.a. om följande ämnen:
Turist- och inkvarteringsservice samt researrangörer i Viborgs stad och på Karelska näset
Myndigheter och förvaltningsorgan inom Viborgsregionen
Medborgarorganisationer och det internationella samarbetet i Viborg och på Karelska näset
Näringslivet i Viborg och på Karelska näset
Nya lagar i Ryssland och deras tillämpningÖvrig service

Viborgs-centret står till tjänst med internet och annan datakommunikation för finländare som reser till Viborg samt arrangerar vid behov mötes-, seminarie- och utställningslokaliteter. Centret förmedlar också tolkar, guider, konsulter och andra tjänster. Vid behov kan personalen snabbt ordna med hjälp åt finländska turister som råkat i svårigheter.

Viborgs-centret har kontor i Viborg och Helsingfors.


Kontaktuppgifter

Kontoret i Viborg:
Krasnoarmeiskaja ul. 13, 2 vån.
Viborg
tel/fax: +7 81378-26898
e-post: viipuri-keskus@vbg.ru

Kontoret i Helsingfors:
Karjalatalo, 3 vån.
Kottbygränd 1
00610 Helsingfors
tel: 09-2722430
fax: 09-788 1710
e-post: helsinki@viipurikeskus.fi
ht@vbg.ru


Internet
www.viipurikeskus.fi
www.viipuri-keskus.vbg.ru
Kuvassa on Piispankatu eli Podgornaja ulitsa.
Helsinki
Karjalatalo, 3. kerros,
Kapylankuja 1,
00610 Helsinki.
puh. 09-2722430
fax: 09-7288 1710
sähköposti: viipuri-keskus@vbg.ru
helsinki@viipurikeskus.fi

Viipuri
ul. Krasnoarmeiskaja 13, 2.krs
(ent. Mustainveljestenkatu, Asiakaspalvelu arkipäivinä klo 12.00 - 16.00)
Viipuri
puh/fax: +7 813 78 26898
sähköposti: viipuri-keskus@vbg.ru
info@viipurikeskus.fi