Tietoja Viipuri-keskuksesta

Etusivu
Tarkoitus & toiminta
Tapahtumakalenteri
Tiedot tapahtumista
Hankkeet
Materiaalit
Yhteystiedot

Tietoja Viipurista

Kulttuuri
Tietoja matkailijalle
Uutta Viipurista
Yhteystietoja
Linkit
Viipurin kartta

  
Hautakiviä Viipurin Sorvalissa
– kuvaluettelo luovutetun alueen luterilaiselta hautausmaalta löytyneistä hautakivistä

Julkaisija: Viipuri-keskus ry – Viborgs-centret r.f.
Kuvat ja tekstit: Leena Repo
Keuruun Laatupaino KLP Oy 2011


Viipurissa sijaitseva Sorvalin hautausmaa on perustettu vuonna 1798. Sen historia on läpileikkaus Viipurin seudun monikulttuurisesta elämästä monen vuosisadan ajalta. Hautausmaa on rekisteröity muinaismuistomerkiksi. Noin seitsemän hehtaarin alue käsittää saksalais-ruotsalaisen ja suomalaiset luterilaiset hautausmaat sekä ortodoksisen hautausmaa-alueen. Vuosisatojen aikana merkittävä osa hautausmaasta on tuhoutunut, mutta varsinkin luterilaisilla alueilla on säilynyt runsaasti vanhoja hautamuistomerkkejä.

Hautausmaata on vuosittain kunnostettu suomalaisten ja venäläisten talkoolaisten voimin. Kunnostustyöt aloitettiin hautausmaan vanhimmalta saksalais-ruotsalaiselta alueelta ja seuraavina vuosina raivattua aluetta on laajennettu. Vuonna 2009 Hackmanien suvun toimeksiannosta kunnostettiin Hackmanien sukuhauta, joka toimii nyt samalla muualle haudattujen muistomerkkinä.

Raivaustöiden yhteydessä on kartoitettu hautausmaan kaikilta alueilta löytyneitä hautakiviä. Tämän työn tuloksena tammikuussa 2011 ilmestyi Viipuri-keskus ry:n kustantama kirja Hautakiviä Viipurin Sorvalissa, johon on koottu tiedot luterilaisilta alueilta löytyneistä hautakivistä. Kaikkiaan hautausmaalta on tähän mennessä löytynyt noin 250 hautakiveä. Rovasti Leena Repo on kirjannut hautakivien tekstit, valokuvannut hautakivet, koonnut mahdollisia tietoja haudatuista sekä merkinnyt löytyneet hautakivet uuteen mittakarttaan.

Hautakivien kartoitus ja kirjan valmistelu on tehty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen, Karjalan Säätiön ja Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran tuella.

Hautausmaakartat, joihin on merkitty hautakivien nykyinen sijainti, valmisti uuden mittakartan pohjalta helsinkiläinen arkkitehtitoimisto MA-arkkitehdit.

Lisätietoja ja kirjan tilaukset:
Viipuri-keskus ry, puh. 09-2722430 tai sähköpostitse: helsinki@viipurikeskus.fi
www.viipurikeskus.fi

»etusivulle